BENODIGDHEDEN OM DIGITALE VAARDIGHEDEN OP SCHOOL TE ONTWIKKELEN


De manier waarop we leven, werken, leren, hoe we omgaan met andere mensen en hoe we actief deelnemen aan de samenleving wordt sterk beïnvloed door de snelle evolutie van technologie. Tegenwoordig zijn digitale vaardigheden een essentiële vereiste voor iedereen, vooral voor jongere generaties, om hun welzijn en succesvolle aanpassing aan een samenleving die steeds meer gedigitaliseerd raakt te waarborgen. Het is bewezen dat 80% van het leerproces buiten de klas plaatsvindt dankzij actie en interactie. Digitale technologieën kunnen helpen bij de transformatie van het lesgeven en leren door te accepteren dat het proces verder reikt dan de muren van de school en door realistische en praktische toepassingen te bieden.

Het aanbieden van deze basisvaardigheden zal studenten aanmoedigen om hun volledige potentieel te onderzoeken. Digitale vaardigheden zijn transversaal en kunnen de beheersing van andere sleutelcompetenties zoals communicatie, taal, wiskunde of wetenschappen ondersteunen waardoor ook de persoonlijke, academische en daarna professionele ontwikkeling kan verbeteren. Maar allereerst is het noodzakelijk om de digitale competenties van docenten te ontwikkelen en hen te begeleiden bij het proces om voor de leerlingen een geschikte en veilige leeromgeving te creëren.

Module I )

Methode:

Teksten, casussen, colleges en klassikale oefeningen.

Doelen:

⚪ Het bieden van een introductie in digitale vaardigheden, gerelateerde concepten en de rol en relevantie ervan in het onderwijs;

⚪ Kijken naar specifieke vaardigheidsgebieden en hoe deze gebruikt kunnen worden in de klas;

⚪ Leren van de belangrijkste theorieën, principes en uitdagingen die komen kijken bij het gebruik van digitale technologieën om het lesgeven en leren te ondersteunen;

⚪ Bestuderen van huidige praktijken die de toekomst van digitaal leren en digitale educatie transformeren;

⚪ Verbeteren van uw professionele ontwikkeling als leraar door te leren hoe u digitale technologieën kritisch en doelgericht kunt inzetten.

Module II )

Methode:

Instructieprogramma en audiovisuele hulpmiddelen, rollenspel, praktijkoefeningen.

Doelen:

⚪ Introduceren van een reeks hulpmiddelen voor leerkrachten om leerlingen te onderwijzen hoe ze technologische middelen op een juiste en efficiënte manier kunnen gebruiken;

⚪ Ontwikkelen van effectieve en reflectieve methoden die helpen bij het onderwijzen van digitale technieken en hoe je ze kunt inzetten;

⚪ Experimenteren binnen een eigen kader en innoveren van kansen die verschillende digitale technologieën bieden;

⚪ Leren om lessen te ontwerpen die gericht zijn op een reeks digitale vaardigheden.

InformatieStichting Amsterdam European Mobility | Tt Vasumweg 58C 1033 SC AMSTERDAM | VAT NL8522.57.569B01 | privacy policy  -  cookie policy