DIGITALE ONDERWIJS TRANSFORMATIE, ONLINE ONDERWIJSMETHODOLOGIEËN EN DE BELANGRIJKSTE FACTOREN IN HET DIGITALISATIEPROCES:


Digitale technologieën zijn overal aanwezig in ons dagelijks leven, en wel in zo’n grote mate dat ze doordrongen zijn in de meeste facetten ervan en daarin een essentieel element vormen. Om je goed aan te kunnen passen aan de snelle veranderingen die deze instrumenten met zich meebrengen, is het van groot belang dat individuen digitale vaardigheden ontwikkelen en verbeteren die door de Europese Commissie zijn erkend als zeer relevant voor het betreden van de huidige arbeidsmarkt.

Het onderwijsparadigma verandert en evolueert met nieuwe innovaties, waardoor de manier waarop we lesgeven en leren ten goede verandert. Maar het proces waarbij nieuwe technologieën in het traditionele onderwijs worden geïntegreerd, vereist uitvoerige beoordelingen en weloverwogen evaluaties over hoe deze kunnen bijdragen aan het lesgeven en leren.

Deze cursus is bedoeld om docenten en onderwijzers een alomvattend inzicht te geven in de digitalisering van de klas: uitleg over de meest relevante factoren waarmee rekening moet worden gehouden, aanbieden van concrete methoden, hulp in de voorbereiding om op een zelfstandige manier te werk te gaan en de uitdagingen die tijdens de transitie naar voren komen goed aan te pakken.

Module I )

Methode:

Colleges, teksten, rollenspellen en praktijkopdrachten.

Doelen:

⚪ Een overzicht geven van Kunstmatige Intelligentie en studenten vertrouwd maken met de belangrijkste concepten. De relevantie van digitale technologieën in het onderwijs begrijpen;

⚪ Het creëren van bewustwording en het bevorderen van zelfredzaamheid om digitale vaardigheden onder leraren en onderwijzers te verbeteren;

⚪ Het aanwijzen van verschillende methodieken die de leerervaring van studenten kunnen verbeteren door middel van digitale hulpmiddelen;

⚪ Het identificeren van de belangrijkste digitale technologie en basishulpmiddelen voor het digitaliseren van de klas.

InformatieStichting Amsterdam European Mobility | Tt Vasumweg 58C 1033 SC AMSTERDAM | VAT NL8522.57.569B01 | privacy policy  -  cookie policy